Blog

De mondzoen

Vergrijpen werden in het verleden dikwijls streng gestraft. De tong werd doorboorboord, oren of neus werden afgesneden, men werd geradbraakt, gevierendeeld, verbrand, verdronken in een ton, een hand of het hoofd werd afgehakt, enz. Het waren harde tijden. Toch waren er ook mildere vormen van bestraffing.Een eigenaardig gebruik was ‘de mondzoen’, die uitgewisseld werd tussen

De mondzoen Meer lezen »

Vande soene

De rechtspraak in de middeleeuwen verliep volgens de ‘costuymen’ of gewoonten. Deze waren niet schriftelijk beschikbaar. Voor de Nederlanden was het eerst keizer Karel V die bij Edict van 6 oktober 1531 de schriftelijke opstelling van alle plaatselijke costuymen beval. Dit verliep echter zeer moeizaam. Op 18 juli 1578, werden van stadswege ‘gecomitteert meester Engelbert

Vande soene Meer lezen »

Hendrik de Moy

Hendrik de Moy Hendrik de Moy was stadssecretaris van Antwerpen. Hij archiveerde wat er gered was na de plundering van de Spanjaarden tijdens de Spaanse Furie in 1576.Hij was de grootvader van Isabella Brandt, de eerste vrouw van P.P.Rubens, en de schoonvader van Filips Rubens, de broer van P.P. Rubens. De Gheboden ende uutgheroepen van

Hendrik de Moy Meer lezen »

Drukinkt

Een van de essentiële materialen voor het drukken is inkt.De inkt voor het schrijven van manuscripten was een waterige oplossing, die niet kon worden gebruikt om te drukken.  Hij bleef onvoldoende op de letters in hoogdruk plakken.De techniek van Gutenberg vereiste een inkt die kleveriger was. Inkt: een groot geheimIedere drukker besteedde grote aandacht besteedde

Drukinkt Meer lezen »

Ghebod 10 januari 1663

Gheboden ende uyt-gheroepen … op den 10 ianuarii, 1663: Alsoo-men bevindt dat … verscheyde moetwillighe persoonen hun dagelijcks vervoorderen differente insolentien aen-te-rechten soo voor als binnen den huyse van die ghene die eenighe feeste … zijn houdende … Sorteertitel: Ordonnantie: [1663, 01, 10]Auteur: de la Faille, I. B. [edit.]Instelling/Organisatie: Antwerpen, StadUitgqave: [Antwerpen] : [Moretus, Balthasar II] , 1662 Elektronisch beschikbaar uit de

Ghebod 10 januari 1663 Meer lezen »

Ghebod 9 februari 1689

Gheboden ende uyt-gheroepen … den 9 februarij 1689: Alsoomen … verscheyde persoonen noch daghelijcks continueren inde excessen van drincken, soo in herberghen als ghebrande-wijn-huysen … Sorteertitel: Ordonnantie: [1689,02,09][Antwerpen] : Moretus, Balthasar III , 1689 Gheboden ende uyt-gheroepen bymijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meeste-ren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwer-pen, op den 9. Februarij 1689. Alsoomen bevindt, dat niet teghenstaende de

Ghebod 9 februari 1689 Meer lezen »