Uncategorized

De mondzoen

Vergrijpen werden in het verleden dikwijls streng gestraft. De tong werd doorboorboord, oren of neus werden afgesneden, men werd geradbraakt, gevierendeeld, verbrand, verdronken in een ton, een hand of het hoofd werd afgehakt, enz. Het waren harde tijden. Toch waren er ook mildere vormen van bestraffing.Een eigenaardig gebruik was ‘de mondzoen’, die uitgewisseld werd tussen …

De mondzoen Lees meer »

Vande soene

De rechtspraak in de middeleeuwen verliep volgens de ‘costuymen’ of gewoonten. Deze waren niet schriftelijk beschikbaar. Voor de Nederlanden was het eerst keizer Karel V die bij Edict van 6 oktober 1531 de schriftelijke opstelling van alle plaatselijke costuymen beval. Dit verliep echter zeer moeizaam. Op 18 juli 1578, werden van stadswege ‘gecomitteert meester Engelbert …

Vande soene Lees meer »

Hendrik de Moy

Hendrik de Moy Hendrik de Moy was stadssecretaris van Antwerpen. Hij archiveerde wat er gered was na de plundering van de Spanjaarden tijdens de Spaanse Furie in 1576.Hij was de grootvader van Isabella Brandt, de eerste vrouw van P.P.Rubens, en de schoonvader van Filips Rubens, de broer van P.P. Rubens. De Gheboden ende uutgheroepen van …

Hendrik de Moy Lees meer »

Gebod 21 april 1594

Gheboden ende wtgheroepen … den XXI aprilis 1594: Alsoo eenighe quaedtwillighe … noch desen nacht het stadt-huys deser stadt by naeste te berooven …Sorteertitel: Ordonnantie: [1594,04,21][Antwerpen] : Moretus, Jan I , 1594 Gheboden ende wtgheroepen bymijnen Heeren Onderschouteth, Borger-meesteren, Schepenen ende Raedt der stadt van Antwerpen, opden xxj. Aprilis, 1594 Alsoo eenighe quaedwillighe hen ver-voordert hebben tot meer reysen ende …

Gebod 21 april 1594 Lees meer »

Drukinkt

Een van de essentiële materialen voor het drukken is inkt.De inkt voor het schrijven van manuscripten was een waterige oplossing, die niet kon worden gebruikt om te drukken.  Hij bleef onvoldoende op de letters in hoogdruk plakken.De techniek van Gutenberg vereiste een inkt die kleveriger was. Inkt: een groot geheimIedere drukker besteedde grote aandacht besteedde …

Drukinkt Lees meer »