Blog

Descrittione di tutti i Paesi Basssi

Dr. Dina Aristodemo De Vrienden van het Museum Plantin-Moretus vzw sponsorden voor een deel een nieuw standaardwerk over Lodovico Guicciardini’s Descrittione di tutti i Paesi Bassi. Meer informatie over deze uitgave vindt u hieronder. Als tegengebaar schonk de uitgever enkele exemplaren in cassette aan onze vereniging.Wie geïnteresseerd is in deze Italiaanse editie kan deze verkrijgen […]

Descrittione di tutti i Paesi Basssi Meer lezen »

Antwerpen. De gloriejaren

Michael Pye  De Bezige Bij, 2021, 351 blz.ISBN: 9789403134215 Het boek bevat drie kaarten en twee katernen met zesentwintig kleurenillustraties.Het sluit af met een uitgebreid notenapparaat, een illustratieverantwoording en een personenregister. Tekst op de achterzijde van het kaft De stad die Antwerpen ooit geweest is, is vandaag de dag haast onherkenbaar. Verwoest door de vlammen

Antwerpen. De gloriejaren Meer lezen »

Inktballen

Is het van den hond?Soms. Inktballen Om de lettervormen in te inkten gebruikten de drukkers inktballen, twee tegelijkertijd. Deze werden waarschijnlijk gebruikt vanaf het begin van de handpers. Het ininkten van de lettervormen was een zeer delicaat werkje. De letters moesten van juist genoeg inkt worden voorzien. De passende inkt moest worden gebruikt en ook

Inktballen Meer lezen »

Het Steen

Het Steen in Antwerpen Het zijn vooral de scherpe ondervragingen en de martelingen, die er in vroegere eeuwen plaatsvonden, die aan het Steen de droeve vermaardheid bezorgd hebben, die het door de eeuwen heen bezeten heeft. De indeling van het Steen In de Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden, volume

Het Steen Meer lezen »

Ghebod Steen 16 januari 1608

Gheboden ende wt-gheroepen … den XVI ianuarij 1608: Alsoo … dat Jaques Fremont cypier vanden Steen alhier, gister avondt … den selven Steen met syne familie te verlaten …Ordonnantie: [1608,01,16] Gheboden ende wt-gheroepen bymijnen Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt derStadt van Antwerpen, op den16. Ianuarij. 1608 Alsoo ter kennisse van de Heere ende

Ghebod Steen 16 januari 1608 Meer lezen »

Ghebod Steen 7 maart 1607

Gheboden ende wt-gheroepen … den VII martij 1607: Alsoo eenen bij name Albert Geertssens … opden Steen alhier om verscheyde leelijcke capitale feyten was ghevanckelijck ghestelt … daer uyt te breken …Sorteertitel: Ordonnantie: [1607,03,07] Gheboden ende wt-gheroepen bymijnen Heeren den Onder-schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadtvan Antwerpen, op den Vij. Martij, 1607 Alsoo eenen by

Ghebod Steen 7 maart 1607 Meer lezen »

Officium Beatae Mariae Virginis

Onderstaande tekst handelt over het luxe-getijdenboek Officium Beatae Mariae Virginis uitgegeven door Jan I Moretus. Informatie over getijdenboeken (manuscript)  Middeleeuwse getijdenboeken in de Openbare Bibliotheek Brugge Karen L. Bowen publiceerde hierover het artikel Royal Books of Hours with Local and International Appeal: an Examination of Jan Moretus’s 1600/1601 and 1609 Editions of the Officium Beatae

Officium Beatae Mariae Virginis Meer lezen »

Geen lanterfanten in de Plantijnse drukkerij

door Kristof Selleslach, archivaris van het Museum Plantin-Moretus In de Plantijnse drukkerij was geen plaats voor lanterfanten, zelfs al waren ze verre familie van de Moretussen. In een brief uit 1664 veegde Balthasar II Moretus zijn verre achterneef Peeter Moerentorf de Jonge de mantel uit. Volgens Balthasar had de jonge Moerentorf geen arbeidsethos. De lanterfant

Geen lanterfanten in de Plantijnse drukkerij Meer lezen »

Hondenslagers

De hond had in de middeleeuwen en vroegmoderne tijden een kwalijke reputatie. Honden bevuilden straten en kerken, hielden iedereen uit hun slaap, droegen besmettelijke ziektes over als pest en rabiës en vraten alles op wat hun pad kruiste: ‘[honden] … welcke boven datze in dese groote dierte van coren veel broots zijn verslindende ende oock

Hondenslagers Meer lezen »

Gebod 30 augustus 1636 Hondenslagers

Titel: Gheboden ende uyt-geroepen … den 30 augusti 1636: Om wech te nemen … vuyligheyt, comende … vande honden, die … veroorsaecken eenighe quaede pestilentiaele … sieckten …Sorteertitel: Ordonnantie: [1636,08,30]Auteur: de Weerdt, G. [edit.]Instelling/Organisatie: Antwerpen, StadUitgave: [Antwerpen] : Moretus, Balthasar I, 1636 Museum Plantin-Moretus: PreciosaL1116 Gheboden ende uyt-geroepen by mijnenHeeren, Onder-Schouteth, Borger-meesteren,Schepenen, ende Raedt der Stadt van Ant-werpen, op den 30.

Gebod 30 augustus 1636 Hondenslagers Meer lezen »