Posts

Ghebod 10 januari 1663

Gheboden ende uyt-gheroepen … op den 10 ianuarii, 1663: Alsoo-men bevindt dat … verscheyde moetwillighe persoonen hun dagelijcks vervoorderen differente insolentien aen-te-rechten soo voor als binnen den huyse van die ghene die eenighe feeste … zijn houdende … Sorteertitel: Ordonnantie: [1663, 01, 10]Auteur: de la Faille, I. B. [edit.]Instelling/Organisatie: Antwerpen, StadUitgqave: [Antwerpen] : [Moretus, Balthasar II] , 1662 Elektronisch beschikbaar uit de …

Ghebod 10 januari 1663 Lees meer »

Ghebod 9 februari 1689

Gheboden ende uyt-gheroepen … den 9 februarij 1689: Alsoomen … verscheyde persoonen noch daghelijcks continueren inde excessen van drincken, soo in herberghen als ghebrande-wijn-huysen … Sorteertitel: Ordonnantie: [1689,02,09][Antwerpen] : Moretus, Balthasar III , 1689 Gheboden ende uyt-gheroepen bymijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meeste-ren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwer-pen, op den 9. Februarij 1689. Alsoomen bevindt, dat niet teghenstaende de …

Ghebod 9 februari 1689 Lees meer »

Antwerpen. De gloriejaren

Michael Pye  De Bezige Bij, 2021, 351 blz.ISBN: 9789403134215 Het boek bevat drie kaarten en twee katernen met zesentwintig kleurenillustraties.Het sluit af met een uitgebreid notenapparaat, een illustratieverantwoording en een personenregister. Tekst op de achterzijde van het kaft De stad die Antwerpen ooit geweest is, is vandaag de dag haast onherkenbaar. Verwoest door de vlammen …

Antwerpen. De gloriejaren Lees meer »

Inktballen

Is het van den hond?Soms. Inktballen Om de lettervormen in te inkten gebruikten de drukkers inktballen, twee tegelijkertijd. Deze werden waarschijnlijk gebruikt vanaf het begin van de handpers. Het ininkten van de lettervormen was een zeer delicaat werkje. De letters moesten van juist genoeg inkt worden voorzien. De passende inkt moest worden gebruikt en ook …

Inktballen Lees meer »

Het Steen

Het Steen in Antwerpen Het zijn vooral de scherpe ondervragingen en de martelingen, die er in vroegere eeuwen plaatsvonden, die aan het Steen de droeve vermaardheid bezorgd hebben, die het door de eeuwen heen bezeten heeft. De indeling van het Steen In de Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden, volume …

Het Steen Lees meer »

Ghebod Steen 16 januari 1608

Gheboden ende wt-gheroepen … den XVI ianuarij 1608: Alsoo … dat Jaques Fremont cypier vanden Steen alhier, gister avondt … den selven Steen met syne familie te verlaten …Ordonnantie: [1608,01,16] Gheboden ende wt-gheroepen bymijnen Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt derStadt van Antwerpen, op den16. Ianuarij. 1608 Alsoo ter kennisse van de Heere ende …

Ghebod Steen 16 januari 1608 Lees meer »

Ghebod Steen 7 maart 1607

Gheboden ende wt-gheroepen … den VII martij 1607: Alsoo eenen bij name Albert Geertssens … opden Steen alhier om verscheyde leelijcke capitale feyten was ghevanckelijck ghestelt … daer uyt te breken …Sorteertitel: Ordonnantie: [1607,03,07] Gheboden ende wt-gheroepen bymijnen Heeren den Onder-schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadtvan Antwerpen, op den Vij. Martij, 1607 Alsoo eenen by …

Ghebod Steen 7 maart 1607 Lees meer »

Officium Beatae Mariae Virginis

Onderstaande tekst handelt over het luxe-getijdenboek Officium Beatae Mariae Virginis uitgegeven door Jan I Moretus. Informatie over getijdenboeken (manuscript)  Middeleeuwse getijdenboeken in de Openbare Bibliotheek Brugge Karen L. Bowen publiceerde hierover het artikel Royal Books of Hours with Local and International Appeal: an Examination of Jan Moretus’s 1600/1601 and 1609 Editions of the Officium Beatae …

Officium Beatae Mariae Virginis Lees meer »

Geen lanterfanten in de Plantijnse drukkerij

door Kristof Selleslach, archivaris van het Museum Plantin-Moretus In de Plantijnse drukkerij was geen plaats voor lanterfanten, zelfs al waren ze verre familie van de Moretussen. In een brief uit 1664 veegde Balthasar II Moretus zijn verre achterneef Peeter Moerentorf de Jonge de mantel uit. Volgens Balthasar had de jonge Moerentorf geen arbeidsethos. De lanterfant …

Geen lanterfanten in de Plantijnse drukkerij Lees meer »

Hondenslagers

De hond had in de middeleeuwen en vroegmoderne tijden een kwalijke reputatie. Honden bevuilden straten en kerken, hielden iedereen uit hun slaap, droegen besmettelijke ziektes over als pest en rabiës en vraten alles op wat hun pad kruiste: ‘[honden] … welcke boven datze in dese groote dierte van coren veel broots zijn verslindende ende oock …

Hondenslagers Lees meer »