Francois

Gebod 21 april 1594

Gheboden ende wtgheroepen … den XXI aprilis 1594: Alsoo eenighe quaedtwillighe … noch desen nacht het stadt-huys deser stadt by naeste te berooven …Sorteertitel: Ordonnantie: [1594,04,21][Antwerpen] : Moretus, Jan I , 1594 Gheboden ende wtgheroepen bymijnen Heeren Onderschouteth, Borger-meesteren, Schepenen ende Raedt der stadt van Antwerpen, opden xxj. Aprilis, 1594 Alsoo eenighe quaedwillighe hen ver-voordert hebben tot meer reysen ende […]

Gebod 21 april 1594 Meer lezen »

Drukinkt

Een van de essentiële materialen voor het drukken is inkt.De inkt voor het schrijven van manuscripten was een waterige oplossing, die niet kon worden gebruikt om te drukken.  Hij bleef onvoldoende op de letters in hoogdruk plakken.De techniek van Gutenberg vereiste een inkt die kleveriger was. Inkt: een groot geheimIedere drukker besteedde grote aandacht besteedde

Drukinkt Meer lezen »

Ghebod 10 januari 1663

Gheboden ende uyt-gheroepen … op den 10 ianuarii, 1663: Alsoo-men bevindt dat … verscheyde moetwillighe persoonen hun dagelijcks vervoorderen differente insolentien aen-te-rechten soo voor als binnen den huyse van die ghene die eenighe feeste … zijn houdende … Sorteertitel: Ordonnantie: [1663, 01, 10]Auteur: de la Faille, I. B. [edit.]Instelling/Organisatie: Antwerpen, StadUitgqave: [Antwerpen] : [Moretus, Balthasar II] , 1662 Elektronisch beschikbaar uit de

Ghebod 10 januari 1663 Meer lezen »

Ghebod 9 februari 1689

Gheboden ende uyt-gheroepen … den 9 februarij 1689: Alsoomen … verscheyde persoonen noch daghelijcks continueren inde excessen van drincken, soo in herberghen als ghebrande-wijn-huysen … Sorteertitel: Ordonnantie: [1689,02,09][Antwerpen] : Moretus, Balthasar III , 1689 Gheboden ende uyt-gheroepen bymijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meeste-ren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwer-pen, op den 9. Februarij 1689. Alsoomen bevindt, dat niet teghenstaende de

Ghebod 9 februari 1689 Meer lezen »

Descrittione di tutti i Paesi Basssi

Dr. Dina Aristodemo De Vrienden van het Museum Plantin-Moretus vzw sponsorden voor een deel een nieuw standaardwerk over Lodovico Guicciardini’s Descrittione di tutti i Paesi Bassi. Meer informatie over deze uitgave vindt u hieronder. Als tegengebaar schonk de uitgever enkele exemplaren in cassette aan onze vereniging.Wie geïnteresseerd is in deze Italiaanse editie kan deze verkrijgen

Descrittione di tutti i Paesi Basssi Meer lezen »

Antwerpen. De gloriejaren

Michael Pye  De Bezige Bij, 2021, 351 blz.ISBN: 9789403134215 Het boek bevat drie kaarten en twee katernen met zesentwintig kleurenillustraties.Het sluit af met een uitgebreid notenapparaat, een illustratieverantwoording en een personenregister. Tekst op de achterzijde van het kaft De stad die Antwerpen ooit geweest is, is vandaag de dag haast onherkenbaar. Verwoest door de vlammen

Antwerpen. De gloriejaren Meer lezen »

Inktballen

Is het van den hond?Soms. Inktballen Om de lettervormen in te inkten gebruikten de drukkers inktballen, twee tegelijkertijd. Deze werden waarschijnlijk gebruikt vanaf het begin van de handpers. Het ininkten van de lettervormen was een zeer delicaat werkje. De letters moesten van juist genoeg inkt worden voorzien. De passende inkt moest worden gebruikt en ook

Inktballen Meer lezen »

Het Steen

Het Steen in Antwerpen Het zijn vooral de scherpe ondervragingen en de martelingen, die er in vroegere eeuwen plaatsvonden, die aan het Steen de droeve vermaardheid bezorgd hebben, die het door de eeuwen heen bezeten heeft. De indeling van het Steen In de Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden, volume

Het Steen Meer lezen »

Ghebod Steen 16 januari 1608

Gheboden ende wt-gheroepen … den XVI ianuarij 1608: Alsoo … dat Jaques Fremont cypier vanden Steen alhier, gister avondt … den selven Steen met syne familie te verlaten …Ordonnantie: [1608,01,16] Gheboden ende wt-gheroepen bymijnen Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt derStadt van Antwerpen, op den16. Ianuarij. 1608 Alsoo ter kennisse van de Heere ende

Ghebod Steen 16 januari 1608 Meer lezen »