Iets over het oude strafregt

Uit bovenstaande boek p.6 e.v: Het was voornamelijk onder de Spaansche regering, dat de halsregten[1] in deze landen van herrewaertsover in den meesten bloei waren, (men vergeve ons deze uitdrukking), en dat de menschelijke geest bijzonderlijk gerigt scheen ter navorsching van nieuwe martelingen om de lijders te beulen en hunne laatste zieltoogingen kunstmatig te verlengen. […]

Iets over het oude strafregt Meer lezen »