De brief van Ullens

Bij het zoeken naar informatie voor het schrijven van Een Antwerps kroniekje ten tijde van Plantijn vond ik in de archieven een mooie brief van Ullens, MPM Arch. 1188.
Er bestaat nog geen transcriptie van de brief, maar ik vond hem zo mooi, dat ik hem toch op onze blog heb gezet. Als iemand een stranscriptie wil maken, wil ik deze zeker bij een volgende post publiceren.

Brief Ullens uit 1716
MPM Arch. nr. 1188 voorzijde
Brief Ullens uit 1716
MPM Arch. nr. 1188 achterzijde

Franciscus Godefridus Ullens

Kristof Selleslach, MPM: Wist je dat één van de mogelijke auteurs van het ‘Antwerpsch chronykje’, de Antwerpse kanunnik en apostolisch protonotaris Franciscus Godefridus Ullens (1663-1738), aangetrouwde familie was van de Moretussen?

De familie De Mont vormt de schakel tussen beide families.
Jan Baptist Ullens (1665-1714), de jongere broer van de kanunnik, was in 1702 gehuwd met Anna Clara de Mont (1680-1718). Haar jongere zus Isabella Jacoba de Mont (1682-1723) was in datzelfde jaar 1702 gehuwd met Balthasar IV Moretus (1679-1730), dat is de oudste broer van Joannes Jacobus Moretus (1690-1757).
Deze oorkonde van 17 april 1716 houdt verband met diens huwelijk enkele dagen later op 21 april 1716 met Theresia Mechtildis Schilders (1696-1729).
Haar grootmoeder langs moederskant was Maria de Mont (†1690), dus haar oom Egidius Cornelius de Vlieghere (1679-1713) werd op dat moment ook haar schoonbroer, want Egidius Cornelius was in 1703 gehuwd met Maria Catharina Moretus (1683-1710), de zus van Balthasar IV en Joannes Jacobus. Maria de Mont was ook de tante van de zussen Anna Clara en Isabella Jacoba, en zo is de cirkel stilaan rond.
Deze oorkonde heeft haar oorsprong in dit familiekluwen. Aangezien Joannes Jacobus Moretus en Theresia Mechtildis Schilders al nauw verwant waren, hadden ze een kerkelijke dispensatie nodig om met elkaar te mogen huwen. En daar zorgde kanunnik Franciscus Godefridus Ullens voor, die zowel met de bruid als met de bruidegom verwant was.

Voor de liefhdebbers van stambomen

Er bestaat niet één stamboom om dit familiekluwen te visualiseren.
Maar hieronder tref je vijf stambomen aan die elk een tak van de stamboom bevatten.
Met behulp van deze stambomen kan je zelf één stamboom construeren die het familiekluwen omvat en de overbodige familieleden weglaat.

Ikzelf (François Gyselinckx) heb de puzzel proberen te maken.
De downloads zijn te klein om goed te kunnen lezen. Ik heb ze eerst afgedrukt als ‘poster’. Zo wordt de stamboom over verschillende pagina’s afgedrukt.

Op stamboom 1 vind je Jan Baptist Ullens (gehuwd met Anne Clara Du Mont) en zijn broer Franciscus Godefridus Ullens.

Op stamboom 2 vind je de zus van Anne Clara Du Mont: Isabella Jacoba Du Mont.

Op stamboom 3 vind je Balthasar IV Moretus en zijn broer Joannes Jacobus Moretus.

Op stamboom 4 vind je Joannes Jacobus Moretus gehuwd met Theresia Mathilde Schilders.
Ook dat deze de kleindochter is van Maria de Mont en dat zij de nicht is van Egiius Cornelis de Vlieghere, die gehuwd is met Maria Catharina Moretus.

Op stamboom 5 vind je dat Maria de Mont de tante is van Anna Clara Du Mont en ook van Isabella Jacoba.

En zo kom je terug bij stamboom 1 en is de cirkel inderdaad rond.